Brannen i Havbukta

Setter spørsmål ved utstyret som brannvesenet i Søgne rykket ut med.