• For meg er det meningsløst når politikere, som hele tiden er opptatt av å snakke om omstilling og nye typer «grønne arbeidsplasser», ikke griper den muligheten som Peder Nærbø for egen regning og risiko har påbegynt, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra næringsministerens besøk på Støleheia i forrige uke. FOTO: Kollstad, Reidar

Fiberkabler – vårt nye stamveinettverk

«Dette er ikke bare gigantisk i størrelse, men også i investering og personlig mot». Dette uttalte næringsminister Monica Mæland da hun besøket Peder Nærbø og datalagringsparken på Støleheia.