Kilden-krøll

Hittil har debatten om Kilden stort sett foregått på politikkens arena, men nå ser vi at uenigheter også dukker opp omkring driftsstøtten.