Smerte, død og verdighet

Endelig er diskusjonen om aktiv dødshjelp brakt inn på den politiske arena igjen. For meg står dette som det viktigste uløste politiske spørsmål i moderne tid.