Om å stenge andre ute

Kristenfolket på Sørlandet har dessverre lang tradisjon for teologisk sensur og isolering.