Intet unntak

Det er en lang tradisjon for at årstalen til den norske sentralbanksjefen ikke blir skrevet som om den samme banksjef skulle befinne seg innestengt i en champagneflaske under forberedelsen.