Hvorfor ble jødene forfulgt?

I dag synes det fremmed å tenke på at staten Israel ble skapt som en direkte følge av det jødehat som preget Europa gjennom årtier.