Hjelp til selvmord

Debatten om aktiv dødshjelp handler ikke om enkeltmenneskets selvbestemmelsesrett. Den handler om samfunnets etiske grunnlag og vår egen selvforståelse.