Bernanders analyse

I et intervju i gårsdagens avis ber NHO-direktør John G. Bernander sørlandsungdom reise hjemmefra og skaffe seg utdanning og impulser ute, helst i utlandet.