Skjebnetid for Kjevik

Fremtiden til luftfartsskolen på Kjevik er truet.