Slagbehandling ved Sørlandet Sykehus HF – hva betyr dette for deg som pasient i framtida.

Ledelsen ved Sørlandets sykehus HF presenterer ulike alternativer for fremtidens behandling av slagpasienter på Sørlandet.