Uten store overraskelser

Norge er i den heldige stilling at statsbudsjettet i prinsippet er en massiv omfordeling av samfunnets midler til mange gode formål.