Er det marked for 200-300 nye butikker?

Utfordringer og realiteter i utviklingen av detaljhandelen i Kristiansand.