Skaper vi gettoer i byen?

Hva gjør det offentlige for å jevne ut belastningsforholdene i boligområdene i Kristiansand?