Sørlandet – siste stopp?

Jeg, og en stor andel av min generasjon, ønsker en fremtid på Sørlandet. Spørsmålet er om landsdelen har en fremtid for oss.