Rettigheter under press

Å forsvare avgjørende prinsipper som ytringsfrihet og livssynsfrihet for enkeltmennesket står ikke lenger i sentrum.