Rotete planlegging

Det er strid om morgendagens arealutvikling i Kristiansand.