Utenfor utgangspartiet var det ingen taxi å se. Bare forvirrede og fortvilede mennesker som gjerne ville hjem.  Så oppdaget vi at langt, langt borte, sto det en rekke taxier opp-plassert, utenfor vår rekkevidde, skriver artikkelforfatteren. Utenfor utgangspartiet var det ingen taxi å se. Bare forvirrede og fortvilede mennesker som gjerne ville hjem. Så oppdaget vi at langt, langt borte, sto det en rekke taxier opp-plassert, utenfor vår rekkevidde, skriver artikkelforfatteren. Foto: Reidar Kollstad, arkivfoto

Kjevik - en flyplass til besvær