225 milliarder kroner henter regjeringen fra Statens pensjonsfond utland, «Oljefondet», for å dekke opp for underskuddet i statsbudsjettet for 2017. Tallet kan være vanskelig å forholde seg til, men legger man til grunn at Norge nå har drøyt 5,2 millioner innbyggere, blir det rundt 43.000 kroner for hver av oss, liten som stor. Det er ikke et ubetydelig tall.

Den blå-blå regjeringen har økt oljepengebruken hvert år siden den tiltrådte. Hver gang har den høstet kritikk for ikke å stramme inn. Kritikken er betimelig, særlig overfor en Høyre-dominert regjering, som burde være restriktiv i bruken av fellesskapets midler. Men lobby— og pressgruppene er mange, formålene gode, pengene lett tilgjengelige og trangen til å gjøre alle til lags stor. Da blir det enkelt å ty til denne særnorske pengebingen hvor midlene bare fortsetter å strømme inn, selv med dagens oljepris.

Vi registrerer at de 225 milliarder kronene tilsvarer rundt 3,0 prosent av Oljefondets anslåtte verdi ved utgangen av inneværende år. Det er fortsatt under den berømte handlingsregelen, som sier maks fire prosent. Men da må vi minne om at fire-prosenten ble satt i en tid da verdens rente- og finansmarkeder befant seg i en mer normal situasjon enn i dag. Under de rådende markedsforhold skal Norges Banks forvaltere være dyktige om de klarer å oppnå mer enn tre prosents avkastning. Konsekvensen er at regjeringen i realiteten ligger farlig nære å bryte med handlingsregelens intensjon.

Norge har vært gjennom en 20-30 års opptursperiode som snaut nok noe annet land har opplevd i historien. Nå er det klare tegn til at trenden er i ferd med å flate ut, og at vi kommer til å slite med de samme problemene som mange andre land fremover. Vi får en eldrebølge, og vi skal merke utfordringer i arbeidsmarkedet, blant annet som følge av automatisering og digitalisering. Statsminister Erna Solberg forsvarer oljepengebruken med nettopp det: at midlene trengs til omstilling.

Det kan hun ha rett i. Men i lengden kan intet land kjøpe seg ut av strukturelle problemer.

Regjeringen ligger i realiteten farlig nære å bryte med handlingsregelens intensjon