• sx38da8e (1).jpg FOTO: Villy Norås

Massivtre i bygningar = karbonfangst

Ordninga med subsidiering av elbilar har vore ein suksess med tanke på å redusere miljøskadelege utslepp.