"Kan ikke Kirkemøtet bare følge Bibelen?"

— Litt for enkelt av Bentsen.