• Artikkelforfatteren mener bildet av Sørlandet som det mørke fastlandet, ikke stemmer når Vest- Agder er det fylket i Norge som eksporterer mest til utlandet. National Oilwell leverer utstyr til mange land. Bildet er fra Brasil der konsernet bygger fabrikk. FOTO: Acu Port

- Det er ikkje radikale bymiljø som skapar nye entreprenørar og arbeidsplassar.

Gullkysten blir kyststripa frå Kristiansand til Romsdal kalla. Årsaka er ei rivande utvikling av nye lønsame næringar i den kyststripa.