• i102f4ea.jpg

Frihet er fantastisk

Vi har en grunnlov i vårt kjære og langstrakte land som er opptatt av frihet, og som er den beste grunnloven i hele Europa.