Aldri mer

Det nye regimet i Kristiansand havn KF har stukket fingeren i jorda. 45 millioner kroner er prisen for det forrige regimets synder.