Fusjons-reaksjon

Jeg stikker ikke hodet i hatten for professor Steinar Stjernø!