• Regjeringen har i sin politiske plattform understreket at kommunene skal få beholde en større andel av verdiskapingen der hvor verdiene skapes, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Sira-Kvina Kraftselskaps magasin Rosskreppfjorden, på grensa mellom Sirdal og Valle; her sterkt nedtappet. FOTO: ARKIV

Verdiskaping der verdiene skapes!

Det er vår natur og beliggenhet som gir økte inntekter til Statnett og bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål. Slik regelverket nå er utformet, står imidlertid kraftkommunene i fare for å tape inntekter på slik utveksling.