Ingen vigsel av likekjønnede par!

En kunne ha lyst til å omskrive "nyheten" fra 1. verdenskrig: "Intet nytt fra Vestfronten" til: "Intet nytt fra Bispemøtet i Nidaros!", fredag 23. mai.