Stå fast på Guds ord om ekteskapet

Denne oppfordringen gjelder alle kristne, og spesielt dere som er delegater til årets Kirkemøte.