• Artikkelforfatteren er uenig med NHO i at unge bør oppfordres til å velge realfag. På bildet ses Kristin Skogen Lund under Agderkonferansen tidligere i år. FOTO: ARKIV

Det konstruerte realfagsproblemet

Selvsagt følger NHO opp regjeringen og deltar i realfagshysteriet. De vil ha flest mulig realister og ingeniører å velge blant. Overskuddet er ikke deres problem.