Tenk om...

Tenk hvilke bedre liv vi pensjonister kunne hatt dersom vi hadde hatt streikerett.