• Bildet viser hvordan bygningskroppene i den nye bydelen på Marviksletta kan komme til å bli. Illustrasjon: Rambøll. FOTO: RAMBØLL

Skjellsettende vedtak

Vedtaket om utbygging av Marviksletta bringer Kristiansand ett skritt nærmere å bli en urban by.