• doktor.jpg

Har ikke leger lov å gjøre feil?

Jeg bare tillater meg å spørre. For jeg har blitt lei meg mer enn én gang, da jeg har åpnet avisen, eller sett på nyhetene på TV.