Budsjettlekkasje fra borgerlig regjering

Pensjonistpartiet reagerer sterkt på den borgerlige regjeringens løftebrudd og forskjellsbehandling.