• Vi har et næringsliv som er avhengig av påfyll av kunnskap, skriver artikkelforfatteren. i trenger unge, flinke folk som kan se på morgendagens utfordringer med fremtidsbriller i stedet for med gårsdagens løsninger. Bildet er fra Vitensenteret Sørlandet, i Arendal. Vitenlos Dag Boman anskueliggjør Pytagoras’ læresetning FOTO: ARKIV

Jeg er bekymret, men ikke for PISA

Til å være et lite land, har Norge mange institusjoner for høyere utdanning. I dag har vi åtte universiteter og cirka 50 høyskoler som mottar statlig støtte.