Raskere planlegging

Særinteresser skal ikke overkjøres i veiplanlegging. Men det bør ikke hindre oss i å ta raskere beslutninger.