• Manglende kjennskap til en helhetlig sikkerhetsrisiko medfører feilinvesteringer i og en lite optimal ressursbruk innenfor IT-sikkerhet. FOTO: NTB Scanpix

Mangelfull risikovurdering gir feilinvesteringer

Mange risikovurderinger rundt IT-sikkerhet i norske virksomheter er mangelfulle og dekker bare et sub-sett av de truslene, sårbarhetene og verdiene som er aktuelle.