• Jeg synes det ville være på sin plass å innføre en medalje som, iflg forslaget til vedtekter, «kan tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for byen, eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse», skriver artikkelforfatteren. Fra venstre Aps Mette Gundersen og Terje Næss. Med ryuggen til ordfører Arvid Grundekjøn. FOTO: Arkiv

Medaljejåleri?

Fædrelandsvennens journalist «dekket» møtet i formannskapet 11. mars.