Gravskjending i kommunal regi

"Da vi kom for å tenne lys på graven, kunne vi ikke finne den".