• I dag vet knapt noen i tommelgenerasjonen hva håndskrift, skjønnskrift, løkkeskrift eller formskrift er. Og det er ikke noe fremskritt, mener artikkelforfatteren. Her er Leonardo da Vincis skisse, som kan bli et 500 gammelt selvportrett, skjult under tykke lag med håndskrift. FOTO: HO

Tommelgenerasjonen

Når jeg sender brev eller kort, eller signerer bøker, så bruker jeg håndskrift. En bastardform for kalligrafi som jeg har skapt selv. Noen fargerike kruseduller med mer eller mindre velvalgte ord, pyntet med blomster.