Hvor er de døde nå?

Forsøk på å reise tvil om religiøse saksforhold blir gjerne møtt med innvendinger om at "man kan ikke diskutere tro på rasjonelt vis".