They like to know if your amex is silver or black

"Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester" skriver Høyre og FrP i sin felles politiske plattform.