Regjeringen går til angrep på faste ansettelser

Arbeids— og sosialminister Robert Eriksson har nylig lagt fram forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser.