Den norske rederstand

"Vår ære og vår makt" og "Vår stolte norske sjømannsstand".