Ute av kurs

Det norske rettsvesen har sagt at det er helt greit å applaudere halshugging av journalister og hjelpearbeidere, massakrering av ikke-rettroende, terrorbombing av sivile osv., under henvisning til ytringsfriheten.