Det stunder mot valg

De politiske partier er nå i full gang med å utarbeide kandidatlister for kommunevalget neste år.