Tiggerforbud i Lillesand

Tiggerforbudet er innført med et knapt flertall i Lillesand. Avgjørelsen skal vi bære sammen.