Svar til Sandsdalen

Johannes Sandsdalen etterlyste fredag 14. november fakta om en del konkrete skadevirkninger.