• Sørlandet sykehus har startet arbeidet med Utviklingsplan 2030 for å forsøke å være i forkant av utviklingen. Sist mandag orienterte sykehusdirektøren og artikkelforfatteren fylkespolitikerne, og gikk gjennom innholdet i Utviklingsplan 2030. FOTO: Tore André Baardsen

Dristig å støtte sykehus anno 2014

Jeg registrerer at en del politikere kappes om å garantere at det skal være tre sykehus i Agder i fremtiden. Sannsynligvis gjør de det ut fra en ekte bekymring for folkehelsa til befolkningen. I dette tilfellet synes jeg likevel de bedriver risikosport.