Laser og flyfoto kan forebygge skader

150 000 nordmenn bor i kommuner som er utsatt for flom eller skred.