Hand i hand?

La meg først slå det klinkende klart fast. Jeg er veldig imot kommunesammenslåing og skal prøve å begrunne mitt standpunkt.